صفحه قبل

" آرمان حساب پاسارگاد "

یکی از مهمترین مزیتهای راه آهن نسبت به حمل و نقل جاده ای، مصرف انرژی کمتر در هر واحد حمل است که ناشی از صلب بودن چرخ و ریل است. افزایش بهای سوخت های فسیلی در بازارهای جهانی، آلودگی ناشی از حمل و نقل جاده ای و پیامدهای زیست محیطی آن و همچنین اهمیت یافتن تجارت جهانی، در بلند مدت آینده روشن تری را برای اقتصاد حمل و نقل ریلی تصویر می کند. هر چند به نظر می آید درکوتاه مدت روند سیاستهای حمایتی و یارانه ای دولت در بخش حمل و نقل جاده ای تداوم یافته و تغییر جدی در آزاد سازی بهای حامل های انرژی اتفاق نیافتد. این امر با توجه به تاثیراتش بر توجیه پذیری اقتصادی راه آهن، مستقیماً بر شکل و میزان مشارکت بخش غیر دولتی، تاثیر می گذارد. در صورت تداوم این حمایتها، حضور رقابتی راه آهن در بازار حمل و نقل کشور به عنوان یک کسب و کار سودآور که با سرمایه بخش غیر دولتی فعال شده است با چالش مواجه خواهد شد، اما در بلند مدت به نظر می آید با توسعه آزاد سازی در صنعت حمل و نقل کشور و سخت- گیرانه تر شدن مقررات زیست محیطی، حضور بخش خصوصی در بخش باری راه آهن با اقبال بیشتری مواجه شود. اما پیش بینی می شود، در بخش مسافری روند به این سرعت نباشد. چرا که انتظارات مردم، همگام با توسعه کشور، در مورد سرعت قطارها بالا رفته، به شکلی که مردم در آینده بیش از پیش انتظار خواهند داشت قطارها بتوانند حتی با هواپیما نیز رقابت کنند. این موضوع منجر خواهد شد بخش مسافری، با سرعت حمل و نقل باری راه آهن، قادر به بی نیازی از منابع عمومی کشور نباشد.
توسعه خصوصی سازی در سایر بخش های اقتصادی و تغییراتی که در چارچوب های مقرراتی کشور در حال وقوع است، آینده روشنی را در به صحنه آمدن شرکتهایی با توان سرمایه گذاری بالا و ایجاد فضای شفاف و رقابتی حمل و نقل ریلی تصویر می کند.
در خصوص پدیده جهانی شدن حمل و نقل ریلی نیز هر چند پیش بینی می شود بخش ترانزیت راه آهن کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده و کنسرسیوم های بین المللی در ساخت و بهره برداری از راه آهن گسترش یابند، اما به نظر می آید تا باز شدن بازار حمل و نقل ریلی کشورهای منطقه به روی شرکت های حمل و نقلی خصوصی سایر کشورها، مشابه مدل اروپایی که در راهنمای440/91 کمیسیون اروپایی به آن اشاره شده است، فاصله زیادی وجود دارد.تکنولوژیکی:
از نقطه نظر تکنولوژیکی علی رغم تلاشهایی که در زمینه جایگزینی برخی سوخت های فسیلی در حمل و نقل جاده ای کشور پدید آمده پیش بینی می شود، در بلند مدت نیز کماکان موتورهای درون سوز، اصلی ترین نیروی محرکه حمل و نقل زمینی (جاده و راه آهن) کشور باشند، ضمن آنکه هرگونه تلاش در جهت افزایش راندمان آنها هزینه خارجی صنعت حمل و نقل جاده ای را بیش از پیش به مصرف کننده نهایی اعمال کرده و یا هزینه های خارجی صنعت حمل و نقل جاده ای جنبه داخلی خواهد یافت. چرا که موتورهای دارای راندمان بالاتر، گران- ترند و این امر جایگاه رقابتی راه آهن را بهبود خواهد داد.
هم اکنون فاصله سرعت قطارهای باری و مسافری کم است اما همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شد، این فاصله در آینده می بایست افزایش یابد، بالا رفتن سرعت قطارهای مسافری (به طور مثال راه اندازی قطارهای منوریل) فاصله تکنولوژیکی در داخل صنعت را مابین بخش های مسافری و باری افزایش می دهد.

 

از اهم وظایف شرکت عمرانی آرمان حساب پاسارگاد در زمینه ریلی  می‌توان به طراحی و مدیریت ساخت زیربناهای حمل و نقل و تأسیسات و تجهیزات مربوطه و نظارت بر اجرای پروژه‌ها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح، تعیین روش‌های اجرایی در زمینه ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های کلان وزارت راه  و شهرسازی اشاره نمود.

 

www.pah-co.ir