صفحه قبل

" آرمان حساب پاسارگاد "

صنعت سدسازی با شیوه های مدرن به ویژه سدهای با مقیاس بزرگ در حدود سه دهه قبل در ایران آغاز گردیده است. مطالعه و طراحی سدهای مخزنی بزرگ از حدود سالهای 1327 شروع و احداث این سدها از اواخر دهه 1330 صورت عملی به خود گرفت.شرکت عمرانی آرمان حساب پاسارگاد ماموريت دارد تا با استفاده از دانش ، تجربه ارزشمند و سوابق درخشان خود در حوزه عمليات احداث سازه هاي عظيم و تاسيسات زيربنايي مربوطه و با اتكاء بر نيروي انساني مجرب، توانمند و متخصص ضمن حفظ زمان بندي پروژه نسبت به اجراي با كيفيت استاندارد و هزينه مناسب در راستاي تامين رضايت ذينفعان گام برداشته و تلاش و همت خود را بر آن گذاشته تا در راستاي چشم انداز تعيين شده به يك پيمانكار عمومي معتبر در سطح ملي و منطقه اي تبديل شود..

 

 

اجرای سدهای خاکی، سنگریزه ای و بندهای انحرافی و حوضچه ذخیره نیروگاهی و پایدارسازی و آببندی با مواد ژئوسنتتیک وتثبیت شیبها با پوشش گیاهی، حفاری و پوشش فضاهای زیر زمینی نیروگاههای برق- آبی، حفاری و پوشش تونلهای انحراف و تونلهای آب بر سدهای بزرگ، سازه های هیدرولیکی سرریز سدها، مخازن ضربه گیر و شافت های قائم سدهای نیروگاهی، اجرای کانال انتقال آب و شبکه آبیاری از جمله توانایی های بخش عمرانی شرکت آرمان حساب پاسارگاد می باشد .

 

www.pah-co.ir