صفحه قبل

" آرمان حساب پاسارگاد "

با توجه به حجم زیاد عملیات حفاری تونل و فضاهای زیر زمینی در کشور و پیش بینی افزایش بیشتر این فضاها در آینده از یک سو و هزینه های مالی جانی و سایر مخاطرات ناشی از اضافه حفاری و ریزش در این بناها از سوی دیگر نیاز است که تعاریف مناسبی از ریزش و اضافه حفاری در تونلها بعمل آمده و راهکارهائی در جهت رفع مشکلات مربوطه اندیشیده شود .

 با توجه به وسعت کشورها و نیاز بیشتر به واحدهای مسکونی ، پروژه های عمرانی ، راهسازی ، سد سازی ، تونل سازی ، روشهای سنتی ساخت جوابگوی بخش محدودی از این نیاز می باشد همچنین به مقوله مقاوم سازی سازه های موجود نیز باید توجه کرد. با توجه به نیاز بهبود کیفیت ساخت پروژه ها که در اغلب کشورهای بزرگ دنیا متداول است باید روشهای تولید صنعتی سازی بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.این شرکت با بهره گیری از دانش و فن آوری  روز جهان و با بهره گیری از تجارب علمی مهندسین ، مشاورین و اساتید و بکارگیری ماشین آلات پیشرفته صنعتی و کادر مجرب و استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا مطابق با استاندارد های جهانی با هدف قطغ اندیشه وابستگی و پاسخ به نیازهای مورد نظر قدم در مسیری نهاده تا بتواند در صنعت تونل و سازه های زیر زمینی گامی هرچند کوتاه بردارد.

 

www.pah-co.ir