صفحه قبل

" آرمان حساب پاسارگاد "

سیاست ها و راهکارهای  بخش نفت و گاز  شرکت آرمان حساب پاسارگاد ؛ حول چندین محور اساسی ذیل مشخص و بطور جدی در دستور کار مدیران آن قرار گرفته است:

  •  توليد صيانتي از مخازن و بهره برداري صحيح و مناسب از منابع نفت و گاز و نگهداري و حفظ تاسيسات
  •  انجام عمليات و فعاليت هاي با در نظر گرفتن امنيت و سود آوري شركت و با احساس مسئوليت نسبت به جامعه و محيط زيست
  • توسعه سرمایه گذاری وحضور  فعال در صنایع بالادستی با اتکا بر مزیت های نسبی موجود در کشور.
  • فراهم نمودن مقدمات لازم برای حضور فعال گروه در بازار سرمایه کشور.
  • توجه ویژه به سرمایه های انسانی موجود در این صنعت و جذب آنها به منظور ارتقا بهره وری سرمایه.
  • توسعه فعالیت ها در حوزه تولید برخی از محصولات استراتژیک، به منظور ارتقا ضریب نفوذ و تاثیر در بازارها.
  • حضور پررنگ و فعال در عرصه بین المللی و جذب مشارکت های خارجی.

چشم انداز
1. كسب جايگاه برتر در عمليات ، مديريت ، تكنولوژي و منابع انساني
2. توجه ويژه به مسئوليت هاي اجتماعي و زيست محيطي

مأموريت
۱. توليد صيانتي از مخازن و بهره برداري صحيح و مناسب از منابع نفت و گاز و نگهداري و حفظ تاسيسات
۲. انجام عمليات و فعاليت هاي با در نظر گرفتن امنيت و سود آوري شركت و با احساس مسئوليت نسبت به جامعه و محيط زيست

اهداف كلان
۳.افزايش و توليد نفت به صورت پايدار و توسعه شركت با بهره گيري از امكانات بخش خصوصي در زمينه طراحي ، نظارت ساخت تجهيزات و احداث تأسيسات
۴. حركت به سمت عدم تمركز و بهينه سازي هزينه توليد
۵. حداكثر استفاده از امكانات و نيروي متخصص بخش خصوصي
۶. بهره برداري سريع تر از مخازن مشترك و ميادين كوچك
۷. رسيدن به شرايط ايمن و بدون حادثه و پيشگيري از آتش سوزي ، تلفات جاني و هر گونه خسارت
۸. بهبود منابع انساني متخصص


استراتژي
۱. استفاده از فناوري ملي و ساخت داخلي
۲. نگاه به شركت به عنوان يك صنعت و بنگاه اقتصادي
۳. مديريت و صيانت مستمر مخزن ، كنترل و حفظ فشار مخزن
۴. گسترش پژوهش هاي كاربردي
۵. آموزش مستمر و حفظ كرامت انساني كاركنان
۶. توجه به چشم انداز توليد جهاني نفت ، قدرت خريداران ، توليد كنندگان ، رقبا ، كالاي جايگزين و سهامداران

 

www.pah-co.ir