صفحه قبل

ردیف عنوان پروژه کارفرما موقعیت  شرح کار
1 ساختمان مسکونی حیدری تهران  
2 ساختمان مسکونی آرمیس (نیاوران) زمانی تهران  
3 بازسازی ساختمان های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری تهران  
  مجتمع تجاری - اداری فدک بهرامی تهران  
  طراحی و بازسازی واحد اداری شاهی تهران